ERASMUS Departmental Coordinators

 

Çorlu Mühendislik Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Günay Yıldız TÖRE gyildiztore@nku.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Pınar CİHAN pkaya@nku.edu.tr
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar NARTOP pnartop@nku.edu.tr
Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nesli AYDIN naydin@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Reşat MUTLU rmutlu@nku.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü  Prof. Dr. Kemal Güven GÜLEN kggulen@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. Gülen ÖZKULA gozkula@nku.edu.tr
Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ümit KURŞUN ukursun@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Özer GÖKTEPE ogoktepe@nku.edu.tr
     
Fen Edebiyat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Tatiana GOLBAN tgolban@nku.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuzhan KUŞOĞLU mokusoglu@nku.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fulya KİNCAL fkincal@nku.edu.tr
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜZEL eguzel@nku.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Şahbender ÇORAKLI scorakli@nku.edu.tr
Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Seher Selen ÖZMEN sozmen@nku.edu.tr
Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Elife Zerrin BAĞCI ezbagci@nku.edu.tr
Coğrafya Bölümü Arş. Gör. Dr. İpek ÖZALP iozalp@nku.edu.tr
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Levent TOKSÖZ ltoksoz@nku.edu.tr
Fizik Bölümü Doç. Dr. Özlem KOCAHAN YILMAZ okocahan@nku.edu.tr
Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İ. İsmet ÖZTÜRK iiozturk@nku.edu.tr
Matematik Bölümü Doç. Dr. Zehra PINAR İZGİ zpinar@nku.edu.tr
Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. İhsan ÇETİN icetin@nku.edu.tr
Tarih Bölümü Doç. Dr. Eralp ERDOĞAN eerdogan@nku.edu.tr
Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gizem KOÇ ARIK gkoc@nku.edu.tr
     
Hukuk Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERBEST fserbest@nku.edu.tr
Özel Hukuk Bölümü Arş. Gör. Serra GÜNDÜZ serragunduz@nku.edu.tr
Kamu Hukuku Bölümü Arş. Gör. Dr. Ufuk DAL udal@nku.edu.tr
     
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Tuğba KİPER tkiper@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arş. Gör. Dr. Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL pgulturk@nku.edu.tr
Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR egozdamar@nku.edu.tr
Resim Bölümü Arş. Gör. Bige GÜRSES bgurses@nku.edu.tr
Radyo,Tv. ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Başak ŞİRAY bsiray@nku.edu.tr
     
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Müzehher YAMAÇ myamac@nku.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Arş. Gör. Dr. Yelda BEKTAŞ ybektas@nku.edu.tr
İktisat Bölümü Araş. Gör. Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU ugurmirasedoglu@nku.edu.tr
İşletme Bölümü Arş. Gör. Dr. Aytaç GÜT aytacgut@gmail.com
Maliye Bölümü Araş. Gör. Özge Selvi KHAZAEI osyavuz@nku.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Melik KARAGÖZ

mkaragoz@nku.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Bölömü  Arş. Gör. Şahin GÜRÇAY sgurcay@nku.edu.tr
     
İlahiyat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ muzumcu@nku.edu.tr
     
Tıp Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Gamze VAROL gvarol@nku.edu.tr 
     
Veteriner Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Dilek MUZ dilekmuz@nku.edu.tr
     
Ziraat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Murat TAŞAN mtasan@nku.edu.tr
Bahçe Bitkileri Bölümü Assoc. Prof. Dr. Erdinç BAL ebal@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Mehmet ŞENER msener@nku.edu.tr
Bitki Koruma Bölümü Prof. Dr. Nuray ÖZER nozer@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Suzan UZUN suzanuzun@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Bölümü Prof. Dr. Gökhan UNAKITAN unakitan@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Metin TUNA mtuna@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Doç. Dr. Selçuk KAPLAN skaplan@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Doç.Dr. Hüseyin Sarı hsari@nku.edu.tr
Zootekni Bölümü Prof. Dr. H. Ersin ŞAMLI esamli@nku.edu.tr
     
Diş Hekimliği Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şeyda YAVŞAN zsyavsan@nku.edu.tr
     
Fen Bilimleri Enstitüsü    
Enstitü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Rabia KORKMAZ TAN rkorkmaz@nku.edu.tr
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Zafer MAKARACI zmakaraci@nku.edu.tr
Bitki Koruma Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuray ÖZER nozer@nku.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Pınar TÜFEKÇİ ptufekci@nku.edu.tr
Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Elife Zerrin BAĞCI ezbagci@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet ŞENER msener@nku.edu.tr
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Günay Yıldız TÖRE gyildiztore@nku.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRTUNA fgurtuna@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Reşat MUTLU rmutlu@nku.edu.tr
Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Tanju GÜREL tgurel@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Suzan UZUN suzanuzun@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOPUZ akopuz@nku.edu.tr
Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK iiozturk@nku.edu.tr
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Uğur AKYOL uakyol@nku.edu.tr
Matematik Anabilim Dalı Doç. Dr. Zehra PINAR İZGİ zpinar@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL pgulturk@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Gökhan UNAKITAN unakitan@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU mvelioglu@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Metin TUNA mtuna@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Özer GÖKTEPE ogoktepe@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Arş. Gör. Yusuf SOLMAZ ysolmaz@nku.edu.tr
Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Eser Kemal GÜRCAN egurcan@nku.edu.tr
     
Sağlık Bilimleri Enstitüsü    
Enstitü Koordinatörü Doç. Dr. Yakup ALBAYRAK yakupalbayrak@nku.edu.tr
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Feyza Çağla ORAN foran@nku.edu.tr
     
Sosyal Bilimler Enstitüsü    
Enstitü Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Ali İLHAN ailhan@nku.edu.tr
Çalışma İktisadı Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ali İLHAN ailhan@nku.edu.tr
Ekonomi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ali İLHAN ailhan@nku.edu.tr
İktisat Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ali İLHAN ailhan@nku.edu.tr
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Arş. Gör. Serkan ÇELİK serkancelik@nku.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fulya KİNCAL fkincal@nku.edu.tr
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Sevi BALOĞLU sbaloglu@nku.edu.tr
İşletme Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Aytaç GÜT agut@nku.edu.tr
Balkan Araştırmaları Anabilim Dalı Doç. Dr. Eralp ERDOĞAN eerdogan@nku.edu.tr
Tarih Anabilim Dalı Doç. Dr. Eralp ERDOĞAN eerdogan@nku.edu.tr
Maliye Anabilim Dalı Doç. Dr. Simla GÜZEL simlaguzel@nku.edu.tr
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜZEL eguzel@nku.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Oktay ATİK oatik@nku.edu.tr
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ömer YILMAZ omeryilmaz@nku.edu.tr
Resim Anasanat Dalı Arş. Gör. Bige GÜRSES bgurses@nku.edu.tr
Küreselleşme ve Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalı Arş. Gör. Şahin GÜRÇAY sgurcay@nku.edu.tr
Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şeniz ÖZHAN serdem@nku.edu.tr
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Celal DEMİRKOL celaldemirkol@nku.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuzhan KUŞOĞLU mokusoglu@nku.edu.tr
Sosyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. İhsan ÇETİN icetin@nku.edu.tr
Özel Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERVEST fserbest@nku.edu.tr
     
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı    
Çalgı Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Anıl Nejat SEKMEN ansekmen@nku.edu.tr
     
     
Sağlık Bilimleri Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Ebru ÖNLER eonler@nku.edu.tr
Hemşirelik Bölümü Doç. Dr. Ebru ÖNLER eonler@nku.edu.tr
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BIÇAKÇI nbicakci@nku.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DOĞUER cdoguer@nku.edu.tr
     
Spor Bilimleri Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan AYDIN saydin@nku.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu AKSOY duyguaksoy@nku.edu.tr
Spor Yöneticiliği Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Arif Kaan EROĞLU akaaneroglu@nku.edu.tr
     
Yabancı Diller Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Nuriye AKKAŞ nakkas@nku.edu.tr
     
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Selin BAHAR sbahar@nku.edu.tr
     
Çorlu Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Kader EROL kkizilerol@nku.edu.tr
     
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü          Öğr. Gör. Dr. Betül BALKAN AKAN            bbalkan@nku.edu.tr
     
Malkara Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Serhat SEZEN ssezen@nku.edu.tr
     
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Sevginar NALBANTOĞLU snalbantoglu@nku.edu.tr
     
Muratlı Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özkan SARISOY osarisoy@nku.edu.tr
     
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. İsmail EROL ismailerol@nku.edu.tr
Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Doç. Dr. Turğay ÖNTAŞ tontas@nku.edu.tr
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Dr. Filiz DİLEK fdilek@nku.edu.tr
Terapi ve Rehabilitasyon  Bölümü Öğr. Gör. Demet TERZİ dterzi@nku.edu.tr
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğr. Gör. Ramadan Bilgin AKALIN rbakalin@nku.edu.tr
     
Saray Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Melike ÖNCE NİŞANCIOĞLU monce@nku.edu.tr
     
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Murat ÖZ moz@nku.edu.tr
     
Şarköy Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Gönül AKGÜL YALDIZ gakgul@nku.edu.tr
     
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Doç. Dr. Keriman PEKKAN kpekkan@nku.edu.tr